صفحه اصلی معاونت دانشگاه علوم پزشکی سایر مدیریتها معرفي معاون تماس با معاونت
 
 
صفحه اصلی مدیریت دارو
اداره فنی و نظارت
اداره امورداروخانه ها
اداره نظارت بر مواد مخدر
اداره تداركات دارويي
شبکه های استان فارس
فرمهای جدید با کد ایزو
معرفی مدیر
واگذاري داروخانه هاي بيمارستاني
واحد آموزش
فرم انتقادات و پیشنهادات
فرم دریافت شکایت از داروخانه
 
 
اطلاعيه
 
سامانه مدیریت کمبود دارویی استان فارس ( سامک )
1348-10-11
 
 
نظرسنجي
  ُ
 
آيا از محتواي سايت مديريت دارو ومواد مخدر رضايت داريد؟
بله
خير


نمایش نتایج
 
 
آمار سايت
  کل بازديدها:  216,782
بازديدهاي امروز:  99
بازديدها ديروز:  49
بازديدها دو روز قبل:  41
کاربران آنلاين:  1
 
 
 
 
 

bullet_102.gif]شرح وظایف عملکرد واحد نظارت بر داروهای اعتیاد آور :  

-تهیه و تدارک داروی مخدر مورد نیاز استان بر اساس آمار مصرفی از وزارت بهداشت ودرمان بر اساس فاصله زمانی سه ماه یکبار ثبت دفاتر ، انبار داری ، تامین فضا و شرایط مناسب برای نگهداری داروها

-تحویل دارو به واحد های درمانی تحت وشش ( بیش 90 واحد دولتی وخصوصی ) بر اساس استوک های از قبل تعیین شده

- تحویل دارو به واحد های جدید بر اساس ارائه مدارک قانونی لازم وپس از انجام کارشناسی از محل و در نظر گرفتن نوع و وسعت کار آن مرکز و بر مبنای تعیین استوک .

-بررسی نسخ و دفاتر پلمپ شده واحد های درمانی تحت نمایند .

       پوشش که جهت تست دارو  مراجعه

- کاهش و یا افزایش تعداد و انواع داروهای مخدر استوک مراکز درمانی بر اساس روند مصرف دارو در آن واحد

- بازرسی از واحدهای درمانی و نظارت بر نحوه نگهداری و توزیع داروخانه مخدر و کمتر موجودی و مصرفی بر اساس چک لیست های موجود .

- بازرسی از مراکز ترک اعتیاد و نظارت بر نحوه مصرف داو

- تعیین داروخانه های همکار برای مراکز  مجاز ترک اعتیاد ( داری پروانه از معاونت درمان ) و تحویل داروی مورد نیاز بر اساس ضوابط و دستور العملهای نحوه نگهداری و توزیع داروهای مخدر و بازرسی از داروخانه ها جهت بررسی موجودی داروهای مخدر

- بررسی مدارک و نسخ بیماران سر پایی متقاضی دریافت دارو به کمیسیون پزشکی زمانی که اظهار نظر یک مرجع بالاتر از پزشک برای تایید تحویل دارو لازم است .

- دریافت پوکه آمپولهای مصرف شده توسط واحدهای درمانی و بیمارستان سر پایی ، که پیس از بررسی و مطابقت آنها با مورد دریافتی نسبت به لیستبندی و انبار داری آن تا زمان امحاء اقدام می گردد.

- امحا ء پوکه آمپولهای با حضور مسئولین ذیربط و تنظیم صورت جلسه بصورت برنامه زمانبندی شده

- عیادت از بیماران بستری در منزل و بررسی چگونگی روندمصرف دارو و تهیه گزارش طی چک لیست های موجود .

- اخذ تعهد نامه از بیمار و یا همراه او مبنی بر الزام به عودت دارو در صورت ی که به هر علتی مورد استفاده قرار نگیرد.

- نظارت بر پلمپ و فک پلمپ و تقلب الکل اتیلیک در واحد های تولیدی و مصرفی صنعتی

- صدور حواله های الکل مراکز دولتی وخصوصی به شرکتهای توزیع مجاز الکل .

- صدور حواله قرص ریتالیز برای بیمارلان

- بررسی دفاتر ثبت دارویی مراکز ترک اعتیاد با حواله مصرف دارو.

-پیگیری و انکاس بخشنامه ها و دستور العملهای مربوط به الکل اتیلیک ابلاغی از اداره کل امو ردارو به واحدهای ذیربط بحت پوشش

- بررسی مدارک و تشکیل پرونده برای متقاضیان تاسیس دفاتر

فروش الکل و اعلام نتیجه به کارخانه تولید کننده جهت تعیین تنخواه

-نمونه گیری ادواری از تولید کارخانجات الکل سازی استان و ارسال نمونه مربوط به انضمام برگ آنالیز آن به اداره کل امور دارو

- ارسال آمار عملکرد و هر سه ماه یکبار واحد به اداره کل امور دارو

 
 
 
متن متن متن
copy